Veřejné aktivity

Referendum proti stavbě OC Aréna/Corso Americká

V únoru 2010 jsem spolu inicioval petici proti výstavbě OC Aréna/Corso na místě Domu kultury Inwest v Plzni, kterou podepsalo 9200 občanů. V březnu 2011 jsem byl zakládajícím členem občanského sdružení KULTURA(K) VÍTĚZÍ, na jehož činnost navázalo občanské sdružení Plzeňané. V říjnu 2011 jsem inicioval snahu o vypsání místního referenda, které má za cíl zastavit výstavbu obřího obchodního centra Aréna/ Corso Americká v Plzni. Jsem zmocněncem a mluvčím přípravného výboru referenda v Plzni. Referendum v Plzni proběhlo ve dnech 11 a 12 ledna 2013 a občané Plzně v něm odmítli stavbu OC Aréna / Corso Americká. Šlo o historicky první úspěšné referendum v krajském městě v České republice. Stránky kampaně ANO pro Plzeň.

Šumavský národní park pod vedením Stráského

Po nástupu Jana Stráského do čela Národního parku na Šumavě jsem se věnoval tématu Šumavy a upozorňování na nezákonné počínání jeho ředitele a zaměstnanců. Aktivně jsem se také účastnil šumavské blokády. V celé kauze doporučuji rozsudek krajského soudu v Plzni, který konstatoval, že zásah Policie ČR byl nezákonný, zprávu Ombudsmana o kácení v lokalitě Ptačího potoka bez platných výjimek ze zákona, a nakonec nedávné rozhodnutí České inspekce životního prostředí.

Spalovna v Chotíkově

Od roku 2010 se věnuji problematice výstavby megalomanské spalovny odpadu v Chotíkově u Plzně. Ve snaze o zabránění její výstavbě pomáhám místním občanům a občanskému sdružení Plzeňané proti spalovně Chotíkov. Snažím se také upozorňovat na negativní přínosy celého projektu.

Právnická fakulta v Plzni

V roce 2006 jsem byl přijat na právnickou fakultu v Plzni. Na jaře 2007 jsem byl zvolen do studentské kurie Akademického senátu FPR ZČU. Do povědomí veřejnosti jsem se dostal na jaře roku 2009, kdy jsem jako člen akademického senátu a student FPR Plzni jako jeden z prvních upozornil na tzv. aféru plzeňských práv. Studia jsem po odchodu významné části profesorů zanechal a od letošního roku pokračuji ve studiu v Brně.

Děti Země

Od roku 2003 jsem působil v Plzeňské pobočce ekologické organizace Děti Země, kde jsem se věnoval například kampani na podporu městské cyklistiky Plzeň pro cyklisty – cyklisté pro Plzeň, ochraně dřevin rostoucích mimo les či  snaze o vyhlášení místního referenda o výši jízdného v Plzni. Zde jsem také získal první zkušenosti s právem.